Wychowywać to znaczy po partnersku towarzyszyć uczniowi na drodze jego rozwoju. Jakość szkoły - to rozwój ucznia.


Jesteśmy szkołą, która:

G – gwarantuje dobre przygotowanie ucznia do następnego etapu kształcenia i dorosłego życia

I – interesuje się w pełni swoim uczniem

M – może rozwinąć zdolności i umiejętności uczniów

N – nauczy samodzielności i odpowiedzialności

A – aktywnie uczestniczy w procesie wychowania

Z – zapewnia bezpieczeństwo i wszechstronną pomoc

J – jest otwarta na potrzeby uczniów i środowiska

U – uniwersalne, a zwłaszcza chrześcijańskie wartości traktuje jako drogę do lepszego zrozumienia świata

M – ma profesjonalnie przygotowaną, przyjazną kadrę pedagogiczną.