DYREKCJA
Publicznego Gimnazjum im. św. Stanisława Kostki
w Przysusze

 

dyrektor
mgr Leszek Wamil


z-ca dyrektora
mgr Anita Kacperska