Spis treści
Poezja
Strona 2
Strona 3
Strona 4
Strona 5
Strona 6
Strona 7
Strona 8
Strona 9
Strona 10
Strona 11
Strona 12
Strona 13
Strona 14
Strona 15
Strona 16
Strona 17
Strona 18
Strona 19
Strona 20
Strona 21
Strona 22
Strona 23
Strona 24
Strona 25
Wszystkie strony

 

Ojczyzna

 

Czuć ją w każdym patriotycznym sercu.

Jest niczym żona na ślubnym kobiercu.

Niezwykle potrzebna i najważniejsza.

Wśród wszelkich wartości, jest najcenniejsza.

Wzbudza w nas potrzebę przynależności,

potęguje wewnętrzną impresję wolności.

Dzięki niej naród czuł się bezpiecznie,

jednak to poczucie, nie trwało wiecznie.

Nasz kraj znalazł się pod zaborami.

Sąsiedzi okazali się wówczas wrogami.

Po wielu latach zaborczego zniewolenia,

Polacy podjęli trud zwyciężenia.

Wielu, o Jej niepodległość walczyło.

Wielu, walce tej życie utraciło.

Ojczyzna, to nasze dobro wspólne.

Powinno być ono dla nas szczególne.


Milka